Rusted From The Rain
I Don't Feel Any Pain
,
 
 

 

 

  , ,

 
Online game !
 
LTalk
:
:
   

?


 
yes
.ltalk.ru,

Rusted From The Rain > 5 2009 . 11:02:15


)

Stu l.s. 5 2009 . 11:02:15
))))))) ))))))) ...... ?**
.)


: )**
ooea
:
. ... 18 2008 .
, . 16 2011 .
,, =.= 28 2011 . oOI am notOo
Kvadrata 5 2009 . 11:04:53  ]

ooea
Stu l.s. 5 2009 . 11:05:30  ]
)
ooea
Eleonora Griffit 5 2009 . 11:05:45  ]

?**
?
ooea
Kvadrata 5 2009 . 11:06:02  ]

?
...
)
ooea
Kvadrata 5 2009 . 11:06:12  ]

?
^^
ooea
Eleonora Griffit 5 2009 . 11:07:04  ]

^^
)
ooea
Kvadrata 5 2009 . 11:07:21  ]

)
)
ooea
Eleonora Griffit 5 2009 . 11:07:37  ]

)
)
ooea
Stu l.s. 5 2009 . 11:07:44  ]
)
)
ooea
Eleonora Griffit 5 2009 . 11:07:57  ]

)
)
ooea
Stu l.s. 5 2009 . 11:08:15  ]
?
ooea
 5 2009 . 11:08:47  ]
ooea
Eleonora Griffit 5 2009 . 11:08:48  ]

?
)))
?
ooea
Kvadrata 5 2009 . 11:09:02  ]

?
=\
ooea
Eleonora Griffit 5 2009 . 11:09:22  ]

=\
?
ooea
Kvadrata 5 2009 . 11:09:44  ]

?
,
=\
ooea
Eleonora Griffit 5 2009 . 11:10:15  ]

,
=\
... ))
ooea
Stu l.s. 5 2009 . 11:10:19  ]
)
???
,
=\
ooea
Kvadrata 5 2009 . 11:11:03  ]

???
,
(

... ))
)
ooea
Kvadrata 5 2009 . 11:11:14  ]

**
?)
ooea
Eleonora Griffit 5 2009 . 11:11:29  ]

)
)))
ooea
 5 2009 . 11:11:36  ]

)
ooea
Kvadrata 5 2009 . 11:12:18  ]

)

)))
=)
ooea
Eleonora Griffit 5 2009 . 11:12:20  ]

.
ooea
Stu l.s. 5 2009 . 11:12:25  ]
.....
,
(
? )
?)
) ?
)
**
ooea
Stu l.s. 5 2009 . 11:12:44  ]
**
ooea
 5 2009 . 11:13:14  ]
?
) ?
ooea
Eleonora Griffit 5 2009 . 11:13:16  ]

=)
))
ooea
 5 2009 . 11:13:26  ]

!
ooea
Kvadrata 5 2009 . 11:13:36  ]

))
)
ooea
Eleonora Griffit 5 2009 . 11:13:51  ]

)
)))
ooea
Stu l.s. 5 2009 . 11:14:00  ]
...
?
)**
))
)
!
ooea
Kvadrata 5 2009 . 11:14:25  ]

ooea
Stu l.s. 5 2009 . 11:14:33  ]
!
ooea
Eleonora Griffit 5 2009 . 11:15:11  ]

)**
... )))
ooea
Stu l.s. 5 2009 . 11:15:16  ]
?
.. * *
ooea
Stu l.s. 5 2009 . 11:15:36  ]
)))))
... )))
ooea
Eleonora Griffit 5 2009 . 11:15:39  ]

?
* *
)))
)))
ooea
Kvadrata 5 2009 . 11:15:44  ]

?
* *
?
ooea
Eleonora Griffit 5 2009 . 11:15:51  ]

)))))
...
ooea
Kvadrata 5 2009 . 11:16:08  ]

)))
)))
,
)
ooea
Kvadrata 5 2009 . 11:16:20  ]

... ^^
)
ooea
Stu l.s. 5 2009 . 11:17:03  ]
XD
,
)
)
?
* *
ooea
Kvadrata 5 2009 . 11:17:31  ]

...*___*....­... () )))
...
?
=_=
ooea
Eleonora Griffit 5 2009 . 11:18:12  ]

...
?
=_=
...? ... )))
ooea
Eleonora Griffit 5 2009 . 11:18:22  ]

)
)))
ooea
Stu l.s. 5 2009 . 11:18:55  ]
?**
**
^^
)))
ooea
Kvadrata 5 2009 . 11:19:17  ]

...? ... )))
... )
^^
ooea
Eleonora Griffit 5 2009 . 11:19:58  ]


... )
^^
...=)
ooea
Stu l.s. 5 2009 . 11:20:21  ]
?**
2 ==
ooea
Eleonora Griffit 5 2009 . 11:21:41  ]
Mr Grell...Kvadrata chan
?
ooea
Kvadrata 5 2009 . 11:22:09  ]

?
...
**
ooea
Stu l.s. 5 2009 . 11:22:28  ]
) )
?
ooea
Kvadrata 5 2009 . 11:22:41  ]

) )
?
ooea
Stu l.s. 5 2009 . 11:22:57  ]
)
) )
?
ooea
Eleonora Griffit 5 2009 . 11:23:18  ]

) )
...
**
....)
ooea
Kvadrata 5 2009 . 11:23:19  ]

)
^^
ooea
Stu l.s. 5 2009 . 11:23:58  ]
?
, ..))
))))))
^^
ooea
Kvadrata 5 2009 . 11:24:14  ]

....)
)
ooea
Eleonora Griffit 5 2009 . 11:24:34  ]

)
)))
ooea
Stu l.s. 5 2009 . 11:24:36  ]
)
....)
)
ooea
Eleonora Griffit 5 2009 . 11:25:04  ]

)
... ?
ooea
Kvadrata 5 2009 . 11:26:10  ]

... ?
16,
?
ooea
Eleonora Griffit 5 2009 . 11:26:29  ]

16,
?
)...
14)
ooea
Eleonora Griffit 5 2009 . 11:26:43  ]
?
ooea
Stu l.s. 5 2009 . 11:27:30  ]
15))))XD
)...
14)
)
?
ooea
Eleonora Griffit 5 2009 . 11:28:15  ]

15))))XD
)
)
... )
ooea
Kvadrata 5 2009 . 11:28:32  ]

?
^^
ooea
Stu l.s. 5 2009 . 11:29:09  ]
...))))))
... )
)
)
ooea
Eleonora Griffit 5 2009 . 11:29:47  ]

...))))))
...)))
^^
)
ooea
Stu l.s. 5 2009 . 11:30:03  ]
:-D­ :-D­ :-D­
...)))
ooea
Kvadrata 5 2009 . 11:30:25  ]

)
)
ooea
Eleonora Griffit 5 2009 . 11:30:56  ]
... ... )
ooea
Stu l.s. 5 2009 . 11:31:21  ]
)
... ... )
ooea
Kvadrata 5 2009 . 11:31:40  ]

)
... ... )
**
ooea
Stu l.s. 5 2009 . 11:32:16  ]
)* *
**
ooea
Kvadrata 5 2009 . 11:33:24  ]

)* *
*
=\
ooea
Stu l.s. 5 2009 . 11:34:05  ]
?)* *
*
=\
ooea
Eleonora Griffit 5 2009 . 11:35:03  ]

)
Ҹ )
ooea
Stu l.s. 5 2009 . 11:35:45  ]
...)))))
Ҹ )
ooea
Kvadrata 5 2009 . 11:35:52  ]

Ҹ )
, **

?)* *
..)
ooea
Eleonora Griffit 5 2009 . 11:36:43  ]

, **
)))... )))
ooea
Stu l.s. 5 2009 . 11:37:21  ]
)))))))))))
, **
.... ))))))
..)
:-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­
)))... )))
ooea
Kvadrata 5 2009 . 11:38:14  ]

)))... )))
)

.... ))))))
?
?)
ooea
Stu l.s. 5 2009 . 11:38:37  ]
)))) )
?
?)
ooea
Kvadrata 5 2009 . 11:39:37  ]

)))) )
)
ooea
Stu l.s. 5 2009 . 11:40:27  ]
) )
)
ooea
Kvadrata 5 2009 . 11:41:52  ]

) )
^^
*
ooea
Stu l.s. 5 2009 . 11:42:13  ]
**
^^
*
ooea
Kvadrata 5 2009 . 11:44:24  ]

**

)
ooea
Stu l.s. 5 2009 . 11:44:59  ]
XD
)
ooea
 5 2009 . 14:42:18  ]
, **
ooea
Stu l.s. 5 2009 . 14:43:18  ]
)
, **
ooea
 5 2009 . 14:44:37  ]

)
?
ooea
Stu l.s. 5 2009 . 14:45:30  ]
=^B­ ?
?
ooea
 5 2009 . 14:46:24  ]

?
^^. ?
ooea
Stu l.s. 5 2009 . 14:47:25  ]
....
^^. ?
ooea
 5 2009 . 14:49:08  ]

....
? .
ooea
Stu l.s. 5 2009 . 14:50:09  ]
))))))
? .
ooea
 5 2009 . 14:50:40  ]

))))))
. ?
ooea
Stu l.s. 5 2009 . 14:51:43  ]
!
. ?
ooea
 5 2009 . 14:53:14  ]

!
.. .
ooea
Stu l.s. 5 2009 . 14:53:50  ]
?"
.. .
ooea
 5 2009 . 14:56:23  ]

?"
, . * *
ooea
Stu l.s. 5 2009 . 14:57:30  ]
* *
, . * *
ooea
 5 2009 . 14:58:08  ]

* *
? >.<
ooea
Stu l.s. 5 2009 . 15:51:08  ]
..... .... ......
? >.<
ooea
 5 2009 . 15:53:41  ]

..... .... ......
-_-"
ooea
Stu l.s. 5 2009 . 15:54:56  ]
, )
-_-"
ooea
 5 2009 . 15:55:36  ]

, )
.
ooea
Stu l.s. 5 2009 . 15:56:24  ]
)))))
.
ooea
 20 2009 . 09:12:37  ]
!
ooea
Stu l.s. 20 2009 . 09:13:51  ]
))
!
ooea
 20 2009 . 09:14:37  ]
?
ooea
Stu l.s. 20 2009 . 09:15:09  ]
)) ?
?
ooea
 20 2009 . 09:17:39  ]
!
?
ooea
Stu l.s. 20 2009 . 09:18:04  ]
)
!
ooea
 20 2009 . 09:18:46  ]
?
ooea
Stu l.s. 20 2009 . 09:20:05  ]
))) ?
?
ooea
 20 2009 . 09:21:06  ]
)))
ooea
Stu l.s. 20 2009 . 09:21:35  ]
)))))
)))
ooea
 20 2009 . 09:23:10  ]
!)))
)))))
ooea
Stu l.s. 20 2009 . 09:24:09  ]
=++=
!)))
ooea
 20 2009 . 09:30:38  ]
=)=)=)
ooea
Stu l.s. 20 2009 . 09:33:04  ]
=^^=
?
ooea
 20 2009 . 09:33:44  ]
!)
ooea
Stu l.s. 20 2009 . 09:34:35  ]
))) ))))))
!)
ooea
 20 2009 . 09:34:53  ]
:-)­
ooea
Stu l.s. 20 2009 . 09:35:19  ]
:-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­:-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­:-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­:-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­:-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­:-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­:-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­:-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­:-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­:-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­:-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­:-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­:-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­:-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­:-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­:-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­:-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­:-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­ :-)­
ooea
 20 2009 . 09:37:23  ]
?
ooea
Stu l.s. 20 2009 . 09:38:09  ]
...XDDDD
?
ooea
 20 2009 . 09:40:11  ]
:-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­
­­
:-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­
ooea
Stu l.s. 20 2009 . 09:43:07  ]
:-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­
:-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­
:-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­
:-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­
:-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­
:-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­
:-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­
:-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­ :-D­
ooea
 20 2009 . 09:45:49  ]
­­
­­
­­
ooea
Stu l.s. 20 2009 . 09:46:29  ]
!!!!
ooea
 20 2009 . 09:47:06  ]
:-)­
ooea
Stu l.s. 20 2009 . 09:47:43  ]
:-D­
ooea
 20 2009 . 09:48:11  ]
:-D­
ooea
Stu l.s. 20 2009 . 09:48:51  ]
:-D­ :-D­
ooea
 20 2009 . 09:49:33  ]
(:|­
ooea
Stu l.s. 20 2009 . 09:50:20  ]
?
ooea
 20 2009 . 09:51:02  ]
...)
ooea
Stu l.s. 20 2009 . 09:51:55  ]
....))
...)
ooea
 20 2009 . 09:52:17  ]
....................­....................­..))))))))))))))))))­))))))))))))))))))))­))))))))))))))))))))­))))))))))))))))))))­)))))))))))))
ooea
Stu l.s. 20 2009 . 09:53:31  ]
....................­....................­....................­............))))))))­))))))))))))))))))))­))))))))))))))))))))­))))))))))))))))))))­))))))))))))))))))))­)))
ooea
 20 2009 . 09:54:00  ]
!..........
ooea
Stu l.s. 20 2009 . 09:54:19  ]
!!...........
!..........
ooea
 20 2009 . 09:54:41  ]
ooea
Stu l.s. 20 2009 . 09:55:03  ]

ooea
 20 2009 . 09:55:37  ]
­­
ooea
Stu l.s. 20 2009 . 09:56:12  ]
­­
ooea
 20 2009 . 09:56:50  ]
­­­­­­­­­­­
ooea
Stu l.s. 20 2009 . 09:58:04  ]
[B]­­­­­­­­­­­­­[/B]
ooea
 20 2009 . 09:59:06  ]
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
ooea
Stu l.s. 20 2009 . 09:59:39  ]
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
ooea
 20 2009 . 10:00:42  ]
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
ooea
Stu l.s. 20 2009 . 10:01:22  ]
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
ooea
 20 2009 . 10:05:36  ]
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­.......­......­­­­­­­­­­­­­­­......­­.........­..­­.........­....­........­­............­­.......­.........­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

ooea
Stu l.s. 20 2009 . 10:06:25  ]
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
ooea
 20 2009 . 10:08:39  ]
­­
ooea
K i n . 28 2009 . 07:40:30  ]
Grell O.o ^___________­___^"""
ooea
Stu l.s. 28 2009 . 07:41:28  ]
)* *
Grell O.o ^___________­___^"""
ooea
K i n . 28 2009 . 07:42:20  ]

)* *
""...^__^"""
ooea
Stu l.s. 28 2009 . 07:43:14  ]
?
""...^__^"""
ooea
K i n . 28 2009 . 07:46:38  ]

?
....= =
ooea
Stu l.s. 28 2009 . 07:47:22  ]
..
....= =
ooea
K i n . 28 2009 . 07:48:02  ]

..
...)
........­ ......= =
ooea
Stu l.s. 28 2009 . 07:48:19  ]
=-=
...)
........­ ......= =
ooea
K i n . 28 2009 . 07:49:44  ]

=-=
* * .......­! !!!
____
ooea
Stu l.s. 28 2009 . 07:50:43  ]
< ....**
* * .......­! !!!
____
ooea
K i n . 28 2009 . 07:51:29  ]

< ....**
...?
ooea
Cata. 28 2009 . 07:51:31  ]
**
ooea
K i n . 28 2009 . 07:52:21  ]

**
, = =
ooea
Cata. 28 2009 . 07:52:32  ]

, = =
?
ooea
K i n . 28 2009 . 07:53:00  ]

?
...= =
ooea
Cata. 28 2009 . 07:53:53  ]

...= =
Grell O.o ?
ooea
K i n . 28 2009 . 07:56:01  ]

Grell O.o ?
...= =
... = =
ooea
Stu l.s. 28 2009 . 07:56:35  ]
??? ))**
ooea
K i n . 28 2009 . 07:57:04  ]

??? ))**
... ...= =
ooea
Stu l.s. 28 2009 . 07:57:23  ]
**
... ...= =
ooea
K i n . 28 2009 . 07:57:54  ]

**
? _
ooea
Cata. 28 2009 . 07:59:59  ]

? _
... ?
ooea
Cata. 28 2009 . 08:00:25  ]

??? ))**
))
ooea
K i n . 28 2009 . 08:00:33  ]

... ?
"**"
= =
ooea
Cata. 28 2009 . 08:01:06  ]

"**"
= =
!
ooea
Stu l.s. 28 2009 . 08:01:23  ]
** ?
? _
?
?
))
ooea
Cata. 28 2009 . 08:02:24  ]

?
! ?
ooea
Stu l.s. 28 2009 . 08:02:39  ]
.....++
! ?
ooea
Cata. 28 2009 . 08:03:03  ]

.....++
)
ooea
K i n . 28 2009 . 08:03:14  ]

!
??? *___*
** ?
!
?
= =
ooea
Stu l.s. 28 2009 . 08:03:41  ]
"""""""
!
...
= =
ooea
Stu l.s. 28 2009 . 08:03:49  ]
...
)
ooea
Cata. 28 2009 . 08:03:56  ]

??? *___*
!
ooea
Cata. 28 2009 . 08:04:12  ]

...
?
ooea
K i n . 28 2009 . 08:05:53  ]

"""""""
...
^______________^
ooea
Cata. 28 2009 . 08:08:38  ]
...
ooea
Stu l.s. 28 2009 . 08:08:55  ]
** )
...
ooea
Cata. 28 2009 . 08:08:57  ]
.. ))) )))
ooea
Stu l.s. 28 2009 . 08:09:18  ]
)))
^______________^
-
.. ))) )))
ooea
K i n . 28 2009 . 08:09:37  ]

...
^^
.. ))) )))
!
ooea
Stu l.s. 28 2009 . 08:09:41  ]
)))
)))
ooea
Cata. 28 2009 . 08:10:00  ]

-
))) )))
ooea
Stu l.s. 28 2009 . 08:10:25  ]
*__*
))) )))
ooea
K i n . 28 2009 . 08:11:34  ]
= =
, ??^______^
ooea
Stu l.s. 28 2009 . 08:15:20  ]
, -))++ ?
= =
, ??^______^
ooea
K i n . 28 2009 . 08:16:03  ]

, -))++ ?
, ^^
...)))­
ooea
Stu l.s. 28 2009 . 08:17:29  ]
)))
, ^^
...)))­
ooea
K i n . 28 2009 . 08:18:26  ]

)))
...)))
, ?^______^
ooea
Stu l.s. 28 2009 . 08:19:15  ]
^^
...)))
, ?^______^
ooea
K i n . 28 2009 . 08:21:05  ]

^^
!!!^________^
ooea
Stu l.s. 28 2009 . 08:21:28  ]
**
!!!^________^
ooea
K i n . 28 2009 . 08:22:03  ]

**
= =
ooea
Stu l.s. 28 2009 . 08:22:28  ]
...
= =
ooea
K i n . 28 2009 . 08:23:12  ]

...

...^^
ooea
Stu l.s. 28 2009 . 08:24:22  ]
....
...^^
ooea
K i n . 28 2009 . 08:25:10  ]

....
* ,* , ^^
ooea
Stu l.s. 28 2009 . 08:33:32  ]
.."""
* ,* , ^^
ooea
K i n . 28 2009 . 08:33:55  ]

.."""
...)))
ooea
Stu l.s. 28 2009 . 08:34:46  ]
...
...)))
ooea
K i n . 28 2009 . 08:35:06  ]

...
...)))
ooea
Stu l.s. 28 2009 . 08:36:25  ]

...)))
ooea
K i n . 28 2009 . 08:37:53  ]

?= =
ooea
Stu l.s. 28 2009 . 08:38:35  ]
..
?= =
ooea
K i n . 28 2009 . 08:43:03  ]

..
... = =
, -* *
ooea
Stu l.s. 28 2009 . 10:43:23  ]
^^
... = =
, -* *
ooea
K i n . 28 2009 . 10:46:45  ]

^^
!!!!!­!!^_________________­________^
ooea
Cata. 28 2009 . 13:43:08  ]
))
ooea
K i n . 28 2009 . 14:12:42  ]

))
!!! ???...)))
ooea
Cata. 28 2009 . 14:19:05  ]

!!! ???...)))
)) ?
ooea
K i n . 28 2009 . 14:22:49  ]

)) ?
^____^
, ,**
ooea
Cata. 28 2009 . 14:24:31  ]

^____^
!
, ,**
)))
ooea
K i n . 28 2009 . 14:26:59  ]

!
^______^
)))
!^^
ooea
Cata. 28 2009 . 14:28:31  ]

!^^
... !
ooea
K i n . 28 2009 . 14:32:21  ]

... !
...)))
ooea
Cata. 28 2009 . 14:32:40  ]
ooea
Stu l.s. 28 2009 . 16:38:42  ]
)
ooea
K i n . 28 2009 . 17:03:54  ]

)
! ^_______^
ooea
Stu l.s. 28 2009 . 17:04:39  ]
..)
! ^_______^
ooea
K i n . 28 2009 . 17:11:08  ]

..)
??????
ooea
Stu l.s. 28 2009 . 17:11:51  ]
... ?
??????
ooea
K i n . 28 2009 . 17:14:26  ]

... ?
........ )))
ooea
Stu l.s. 28 2009 . 17:14:42  ]
....
........ )))
ooea
K i n . 28 2009 . 17:17:17  ]

....
...)))
ooea
Stu l.s. 28 2009 . 17:17:58  ]
)))
...)))
ooea
 

o o oe

:

, , , , /, , . ip- .


Rusted From The Rain > 5 2009 . 11:02:15

:
,
?
:
?( ...
2
:
- 14 -
- 15 -
- 16 -

  Copyright © 2001—2018 LTalk
, , , .
.
.
.
.
.
.
e-mail.
.
If you would like to report an abuse of our service, such as a spam message, please contact us.
, , .